Läsarfråga 🧐

Tjabba tjenna!!

För någon vecka sen svarade jag på en läsarfråga och i det här inlägget har jag en ny fråga:

Hur är det att vara kandidat? Hur mycket ansvar får ni ta?

Först och främst, det här är en jättebra fråga och den är högst relevant. Kort och gott kan man säga att det känns bra att vara kandidat. Bra är kanske inte rätt ordval, utan det är snarare fler adjektiv så som: spännande, intressant, kul, lärorikt, lite läskigt, stimulerande, uttröttande, frustrerande och krävande. Eftersom alla placeringar skiljer sig åt i art får man som kandis uppleva det mesta. Dessutom råder skilda arbetskulturer mellan kliniker, mottagning och avdelningar. Dessutom är upplevelsen som kandis mycket handledarberoende. Själva placeringen och innehållet kanske inte är jättespännande men mycket kan räddas och göras intressant med en bra och engagerad handledare (, alltså en ansvarig läkare!) Det omvända råder givetvis också.

Teoretiskt och formellt har man som kandis egentligen inget medicinskt ansvar mot patienter eller annan vårdpersonal. Jag upplever att det är upp till mig själv att skapa ett informellt ansvar för att kunna ”träna” på att ta ansvar. Det kan till exempel vara att vara ”ansvarig” för två tre patienter och utföra alla kringsysslor som rör patienten. (Om du vill läsa mer om rollen som kandis bör du läsa det här inlägget. ) Det enda jag som kandidat inte får göra är att föreskriva och ordinera läkemedel. Till det måste jag ha handledarens hjälp.

Trevlig vecka! /Oscar

african-2027619__340.png

 

 

 

Annonser

En dag på avdelningen

Jag tänkte berätta vad som händer en vanlig dag för en läkarstudent – på en vårdavdelning.  När vi är på vårdavdelning kallar vi ofta det klinik eller placering. Det kan också heta VFU, dvs verksamhetsförlagd utbildning. Och det är precis vad det är, utbildning som är verksamhetsförlagd. Det gör att rollen som läkarstudent eller läkarkandidat är rätt diffus. Det kommer jag att utveckla i ett inlägg senare. Det finns inga väldefinierade eller avgränsade arbetsuppgifter och även om det finns mål för utbildningen vet man aldrig vad dagen bjuder på. Som tur är har rollen passat mig bra. Det har varit lättare att delta i ett dagligt arbete än att nöta in enzymnamn i glykolysen eller olika neuroleptikas verkningsmekanismer (även om det också är kul!)

IMG_6976.jpg
En dag på HIA (hjärtintensivvårdsavdelning) på KS (Karolinska sjukhuset Solna) nere på PCI-lab (percutaneous coronary intervention) kring 13-tiden, se nedan!

Alright, så här kan en vanlig dag se ut:

  • 7.45 – Byter om i kandidatrummet nere i kulverten
  • 8.00 – På plats på avdelningen och hälsar på underläkaren (UL) aka handledaren, tar en kopp kaffe och börjar att läsa in de patienter som vårt vårdlag ansvarar över. Inte sällan brukar handledaren tilldela 1-3 patienter som jag själv kommer ronda (läs nedan)
  • 8.30 – En snabb genomgång med sjuksköterskan och ev rapport från natten. Vi går igenom snabbt om det skulle vara något akut som måste åtgärdas.
  • 9ish – Överläkaren (ÖL) gör entré och första delen av rodnen kan börja.
  • 9-12 – Ronden, innefattar att fatta alla relevanta medicinska beslut samt skapa en helhetssyn över patientens tillstånd (hur patienten mår enl rapport från sjuksköterskan, provsvar, vitala parametrar (andningsfrekvens, puls, blodtryck, saturation mm) undersökningsvar,  röntgensvar, remissvar, medicinering et c) samt upprätta en plan tillsammans med underläkare, överläkare, sjuksköterska och ev undersköterska. Därefter påbörjas den viktigaste delen av ronden – att träffa patienterna. Patienten ger själv en bild över din situation, berättar om sina upplevda symptom och vad han eller hon själv önskar. Därefter finns det tid för att undersöka patienten (lyssna på hjärta och lungor, känna på buken, göra en neuroundersökning et c). Avslutningsvis förmedlas den plan som finns för vårdtiden (påtänkta prover, läkemedel, datum för hemgång, uppföljning vid hemgång et c).
  • 12.00 – LUNCH
  • 13.00 – Röntgenrond eller  någon specifik undersökning eller utbildning
  • 14.00- Efterarbete från ronden som t ex kan innefatta att skriva remisser (till geriatrik, röntgen, en annan specialist eller annan undersökning) eller beställa prover.
  • 15ish – Eftermiddagsrond då en snabb avstämning görs med kvällspersonalen.
  • 16.30ish – Lämnar avdelningen och beger mig hemåt.

Hoppas det gav en insyn i hur en vanlig dag på kliniken kan vara. Nästa gång tänkte jag skriva om vilken placering som hittills varit bäst! Det var utan tvekan AVA och det berättar jag vad det är i nästa inlägg.

Mbh, Oscar Kjellberg, med kand.